Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Persoonsgegevens
Wij verwerken geen persoonsgegevens omdat er op de site geen persoonsgegevens kunnen worden achtergelaten. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te kunnen bellen of te mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard. Wanneer de klantrelatie is beëindigd, verwijderen wij de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uitsluitend en alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst óf om te voldoen aan een wettelijke verplichting, worden persoonsgegevens verstrekt. 

Gebruik van cookies
Wij gebruiken uitsluitend technische, functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek ( vergezeld van een kopie identiteitsbewijs ) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schrifteljk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons benaderen per e-mail ( voor het e-mail adres zie Contact ).